H E T   I N S T A L L A T I E A D V I E S 

Het uitwerken van de door de opdrachtgever opgestelde Programma van Eisen, betreffende eisen, voorwaarden en/of uitgangspunten, is een onderdeel van de overeenkomst, genaamd: het installatieadvies.

Het installatieadvies bestaat uit:


 

het rekenmodel - het maken van een rekenmodel waarin de aangereikte, en (eventuele) aanvullende informatie centraal staan en verschaft onder andere uitkomsten en informatie betreffende verwarming, ventilatie en verlichting.
de bouwaanvraag - Indien desgewenst kunnen wij, ten behoeve van de bouwaanvraag – fase 2, met behulp van (uitkomsten) desbetreffend rekenmodel is het mogelijk de Energie Prestatie en/of Ventilatie van het te ontwikkelen project nauwkeurig te bepalen.
het Voorlopig Ontwerp - het Voorlopig Ontwerp (VO) geeft een indruk van de omvang en capaciteiten van, door de opdrachtgever gewenste en door de Wet vereiste, gebouwgebonden installaties weer. Resultaten van het rekenmodel zijn basis voor (de projectie van) desbetreffend VO.
df

het Definitief Ontwerp - het uitwerken van het VO tot een Definitief Ontwerp (DO) behoort tot de mogelijkheden die opdrachtgever zelf invult. Optioneel voor desbetreffende DO-fase zijn, indien gewenst, het uit (laten) voeren van:

installatietechnische tekeningen in AutoCad,
berekeningen temperatuuroverschrijding diverse bouwdelen en/of
een (directie)begroting van geprojecteerde toegepaste materialen.
df bestek en voorwaarden - het omschrijven van uit te voeren werkzaamheden en toe te passen materialen, ongeacht de ontwerpfase, zowel VO als DO, van de gebouwgebonden installatie(s) en deze samenvatten, aangevuld met administratieve voorwaarden e.d., in een Bestek. Het Bestek geeft de opdrachtgever de mogelijkheid bij meerdere (installatietechnische) aannemers prijsopgave te doen toekomen van de omschreven werkzaamheden en materialen.