H E T   I N S T A L L A T I E O N T W E R P 

Optioneel kan vanuit het ontwerpbureau, onafhankelijk van een installatieadvies, de volgende diensten worden verricht:


het onafhankelijk van eerder omschreven rekenmodel bepalen van de Energie Prestatie en/of het maken van Ventilatieberekeningen ten behoeve van bouwaanvragen e.d.
ongeacht van een eventuele projectmatige VO- of DO-fase kunnen rekenmodellen samengesteld worden betreffende de simulatie van het thermisch gedrag van gebouwen en/of delen ervan. Desbetreffende resultaten voor u samenvatten in een verslag. Voor deze z.g. TO-berekeningen beschikken wij over de referentiejaren 1964 en 1995.
het onderzoeken en het doen van aanbevelingen betreffende verbeteringen binnenklimaat en/of energiebesparende maatregelen van een desgewenst object behoort ook tot kerntaken van het bureau.