T O E Z I C H T 

Het houden van toezicht behoort altijd een facultatief deel te zijn van de overeenkomst en bestaat uit:


begeleiding werkzaamheden, uitvoering: bijwonen (bouw)vergaderingen,
begeleiding werkzaamheden, controle: steekproefsgewijs het werk bezoeken, ter controle,
begeleiding werkzaamheden, schouwing: uitgevoerde werkzaamheden controleren voor oplevering, en/of
begeleiding werkzaamheden, oplevering.