E N G I N E E R I N G 

Tevens kan vanuit het ontwerpbureau diverse bijkomende c.q. aanvullende diensten voor u worden verricht, zoals:


het maken van Energie Prestatie- en/of ventilatieberekeningen ten behoeve van Bouwaanvraag -fase 2,
het maken van Temperatuur Overschrijdingsberekeningen waarbij de rekenresultaten eventueel samengevat kunnen worden in een rapport,
engineering, ten behoeve van het uitwerken van richtlijnen- / prestatiebestekken, vervaardigd door derden, en
calculatie.