K E R N T A K E N 

Kerntaken van ons bureau zijn onder andere:


het geven van installatie(technische) adviezen, zowel werktuigbouwkundig als elektrotechnisch,
het vaststellen van het dynamisch gedrag van vertrekken en/of gebouwen met behulp van thermische simulatieberekeningen,
het onderzoeken van mogelijkheden ter verbetering van het binnenklimaat gebouwen, waarbij rekeninghoudende met de ‘ruimte’ welke het desbetreffende object en de daarin aanwezige gebouwgeboden installaties te bieden (kunnen) hebben, en
het geven van adviezen betreffende het treffen van energiebesparende maatregelen en haalbaarheid ervan, overeenkomstig door de Milieudienst gestelde richtlijnen.